Så här enkelt kommer du igång med Dooer

Det är enkelt att flytta din bokföring till oss. När du skaffar Dooer så fixar vi bytet från din gamla byrå, helt utan extra kostnad.
beställ dooer
BESTÄLL DOOER

Du beställer Dooer direkt på vår hemsida. Sedan kontaktar vi dig och tillsammans bestämmer vi ett datum för när Dooer ska ta över din bokföring.

desk
got account
DU FÅR DITT DOOER-KONTO

Du kan nu synka Dooer med din bank och börja ladda upp kvitton, fakturor, med mera.

desk
transfer
VI ÖVERFÖR

Efter att vi fått kontaktuppgifterna till din nuvarande redovisningsbyrå ser vi till att vi får in alla underlag vi behöver för att bland annat kunna sammanställa fullständiga rapporter. Om du bokför själv så skickar vi en checklista.

desk
desk
VI KONTROLLERAR

Vi kontrollerar att er förra redovisningsbyrå avregistreras från Skatteverket och banken när det är dags. Om något problem uppstår hjälper vi självklart till.

desk
desk
Vi lägger in allt i Dooer

Vi hämtar in SIE-filer, stämmer av och lägger in allt i Dooer.

desk
desk
NU ÄR FLYTTEN HELT KLAR!

Allt är på plats och det är bara att köra på med Dooer. Vi fakturerar månadsvis i efterskott.