Eftersom vi inte är en traditionell bokföringsbyrå tar vi inte betalt som en

Hos oss betalar du bara ett lågt, fast månadspris baserat på din årsomsättning. Om du behöver mer än vad som ingår i ditt abonnemang kan du lägga till extra arbete eller kompletterande tjänster till en låg minutavgift.

Ange ditt företags omsättning för att se ditt pris
Dooer Flex

1495 kr/mån

inkluderar 150 minuter fantastiskt Dooer arbete och sedan 10 kr/minut för arbete utöver den inkluderade tiden
Pris

Rörlig kostnad i Flex

Ingår i Dooer Flex
Som Dooer Flex-kund betalar ni en fast månadskostnad (där summan för abonnemanget omvandlas till minuter som kan nyttjas inom innevarande månad). Om antalet minuter som de fasta abonnemang avgifterna omvandlas till inte räcker till för hela er bokföringbehov under en månad, kommer ni att debiteras 10kr per minut för tid utöver den tid som ingår.

Till skillnad från traditionella bokföringsbyråer som debiterar per påbörjad kvart, halvtimme eller timme, så ville vi på Dooer tänka nytt, och debitera enbart för tid som ni utnyttjar. Vi inför därför ett nytt sätt att tänka i branschen och inför en minut taxa om 10kr minuten oavsett om det är löpande bokföringshjälp eller mer avancerad rådgivning eller bokslutarbete ni behöver hjälp med.

Timtaxan blir således 600kr timmen om man behöver en hel timme, vilket är ett lågt pris då den gäller samtliga Dooer tjänster.

Dooer Flex kostar 10kr i minuten.

Om du har uppgifter som har förfallit och är ohanterade som är äldre än 60 dagar, så ändras priset till 20kr minuten för samtliga uppgifter.

Om du har uppgifter som har förfallit och är ohanterade som är äldre än 90 dagar, så ändras priset till 30kr minuten för samtliga uppgifter.

Om du har ohanterade uppgifter som är äldre än 120 dagar, så har Dooer rätt att säga upp ditt abonnemang på omedelbar verkan.

Bakgrunden till denna prismodell är att vi sett att dem företag som släpar med sina uppgifter tar större risker, och förekomst av att inkompletta momsdeklarationer eller liknande är förekommande. Kunder som är sena att göra sina uppgigter blir mer kostsamma för Dooer att hantera.
Bokföring

Löpande bokföring enligt god redovisningssed

Ingår i Dooer Flex
Er bokföring och redovisning blir enklare och smidigare än någonsin. Ni använder vår mobilapp och webben, till exempel genom att fota och ladda upp era kvitton och fakturor. Dooer är en riktig byrå, med riktiga människor. Vi använder modern teknik för att er bokföring ska skötas snabbt och och säkert. Och ni kan när som helst få support från våra trevliga redovisningsekonomer som älskar att hjälpa till.

Setup. Ingen startavgift!

Ingår i Dooer Flex
Självklart ska ni komma igång med Dooer så snabbt och smidigt som möjligt! Under er onboarding får ni en digitalt guidad tur där ni får reda på vilka uppgifter ni behöver genomföra. Videor, instruktioner och supportartiklar finns alltid till hands för att göra Dooer-upplevelsen till den bästa.

Dooers mjukvara och mobilapp

Ingår i Dooer Flex
Dooer fungerar både i din dator och mobil. Vissa uppgifter vill du kanske göra framför en stor skärm och andra medan du är i rörelse.

Oändligt med utgiftsverifikat

Ingår i Dooer Flex
I Dooer Flex kan du ha hur många utgiftsverifikat du vill. Nedlagd tid på dessa räknas upp i din månadskostnad hos Dooer.
Rådgivning och support

Teknisk support

Ingår i Dooer Flex
Undrar ni något finns vi tillhands. Ni kan både lägga in kommenterarer i enskilda dokument och höra av er till Dooers support. Alla frågor är välkomna och våra trevliga tekniker och ekonomer ser fram emot att hjälpa er att komma vidare!

Personlig kontaktperson

Ingår i Dooer Flex
I Flex-abonnemanget får du tillgång till en personlig kontaktperson som du kan ställa frågor till kring din bokföring och ditt företags behov. Er kontaktperson arbetar även proaktivt och kontaktar er med tips om hur ni kan jobba på bästa sätt med Dooer.
Bolagsform

Aktiebolag

Krav
Har ni aktiebolag är ni kvalificerade för Dooer Flex.

Enskild firma

×
Stöd för enskild firma kommer lite senare men har ni aktiebolag är ert bolag kvalificerat för Dooer Flex redan idag.

Handelsbolag

×
Stöd för handelsbolag kommer lite senare men har ni aktiebolag är ert bolag kvalificerat för Dooer Flex redan idag.

Andra bolagsformer

×
Stöd för andra bolagsformer kommer lite senare men har ni aktiebolag är ert bolag kvalificerat för Dooer Flex redan idag.

Koncern

×
Använd gärna Dooer för er koncern men bokslut och eventuell koncernbokföring hanterar du för närvarande utanför Dooer.
Redovisningsregelverk

K2

Krav
Syftet med K2 regelverket är att minska administrationen för företagare vilket ligger helt i linje med Dooers målsättning. Därför stödjer vi endast bokslut som följer K2 regelverket. Perfekt för er som driver ett mindre aktiebolag.

K1

×
K1 regelverket är endast till för enskilda näringsidkare, ideella föreningar och handelsbolag. Dooers satsning ligger på Aktiebolag så därmed stödjer vi inte förenklat bokslut med K1 regelverket.

K3

×
Om du uppfyller två av tre kriterier måste du följa K3 regelverket vid årsredovisning:
  1. Balansomslutning om minst 40 miljoner
  2. Över 50 anställda över ett år
  3. Nettoomsättning på mer än 80 miljoner per år
K3 är ett mer utförligt format än K2. Idag har tyvärr Dooer inte stöd för årsredovisning enligt K3 men räkna med att vi adderar detta inom en snar framtid!
Redovisningsmetod

Fakturametoden

Ingår i Dooer Flex
Med fakturametoden blir er försäljning underlag för bokföring och moms samma datum som du skapar ett kvitto eller en faktura. Dooer Flex stödjer fakturametoden eftersom den ger ditt bolag en sannare bild av verkligheten och underlättar bokföringen – tack vare att en faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost. Det blir smidigare för dig som företagare att hålla ett jämnt flöde, helt enkelt.

Kontantmetoden

Ingår i Dooer Flex
Med kontantmetoden är det datumet som er kund betalar för er vara eller tjänst som räknas som dagen er försäljning blir underlag för bokföring och moms. Det innebär större risk för fel och därmed mer omsorgsfullt manuellt arbete – något Dooer skapat utrymme för i Flex-abonnemanget.
Bank

SEB

Krav
SEB och Dooer är en perfekt kombination med Dooer Flex! För att skapa den bästa kundupplevelsen har Dooer valt att fokusera på ett antal utvalda banker och vi kommer att samarbeta med fler banker allt eftersom.

Swedbank

Krav
Swedbank och Dooer är en perfekt kombination med Dooer Flex! För att skapa den bästa kundupplevelsen har Dooer valt att fokusera på ett antal utvalda banker och vi kommer att samarbeta med fler banker allt eftersom.

Handelsbanken

Krav
Handelsbanken ingår i Flex-abonnemanget. För att skapa den bästa kundupplevelsen har Dooer valt att fokusera på ett antal utvalda banker och vi kommer att samarbeta med fler banker allt eftersom.

Nordea

×
Vi kommer att införa stöd för Nordea framöver. Byter ni till en bank som Dooer stödjer (SEB, Swedbank eller Handelsbanken) har ni möjlighet att använda Dooer redan idag.

Länsförsäkringar Bank

×
Vi kommer att införa stöd för Länsförsäkringar Bank framöver. Byter ni till en bank som Dooer stödjer (SEB, Swedbank eller Handelsbanken) har ni möjlighet att använda Dooer redan idag.
Lönehantering

Dooer lönehantering

Ingår i Dooer Flex
Automatisk beräkning i realtid av lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer, obegränsat antal anställda och möjligheten att fixa lönerna i mobilen är några fördelar med Dooer lön. Vill ni använda något annat löneprogram är det fullt möjligt i Flex-abonnemanget.

Arbetsgivardeklarationer

Ingår i Dooer Flex
Vår lönehantering ingår i Flex-abonnemanget och vi skapar arbetsgivardeklarationer baserade på den lön som hanterats i Dooer. Hanterar du löner utanför Dooer använder du arbetsgivardeklarationer från det andra system du valt.

Kontrolluppgift (KU10)

Ingår i Dooer Flex
Dooer skapar en kontrolluppgift på de belopp som utbetalats via Dooer.

Kontrolluppgift (KU31)

Ingår i Dooer Flex
Dooer skapar kontrolluppgift om utdelningen bokförts hos Dooer.
Moms

Månadmoms

Krav
Månadsmoms är bra eftersom man lättare håller bokföringen uppdaterad. Då är det lättare att upptäcka och korrigera eventuella felbedömningar tidigt.

Kvartalsmoms

×

Årsmoms

×

Blandad verksamhet (moms)

×
Betalningar

Automagisk leverantörsfakturabetalning

Ingår i Dooer Flex
Betalningen av era svenska leverantörsfakturor sköter ni med ett enkelt knapptryck.

Betalning av lön

Ingår i Dooer Flex
Betalning av bolagets löner sköter ni med ett enkelt knapptryck.

Betalning till Skatteverket

Ingår i Dooer Flex
Betalning till Skatteverket sköter ni med ett enkelt knapptryck.

Betalningar av utlägg

Ingår i Dooer Flex
Betalning av utlägg sköter ni med ett enkelt knapptryck.

Betalningar av fakturor utanför Sverige

×
Internationella betalningar är det bara att logga in på er bank för att genomföra.
Övrigt

Omsättning

Ingår i Dooer Flex
I Flex-abonnemanget finns ingen övre gräns för ditt bolags omsättning (men omsätter ni över 100 MSEK har vi gärna ett trevligt samtal).

Kundspecifik kontoplan

×
Dooer har tagit fram en standardiserad kontoplansstruktur. Ni behöver hålla er till denna struktur som är skräddarsydd för den smidiga, automatiserade Dooer-upplevelsen.

Kostnadsställe/projektredovisning

×
Projektredovisning, eller separata kostnadsställen som egna poster att bokföra emot, går ännu inte att utföra via Dooer.

Vinstmarginalbeskattning

×
Dooer stödjer ännu inte vinstmarginalbeskattning (vilket enbart berör bolag som säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål, antikviteter eller resetjänster inom EU:s momsområde).

Verksamheter med försäljning av begagnade varor

×
Begagnade varor innebär vinstmarginalbeskattning, något vi strävar efter att erbjuda hjälp med på sikt.

Extratjänster utanför Dooer Flex

*Notera att Dooer förbehåller sig rätten att inte sälja årsbokslut under vissa förutsättningar som exempelvis: att frågor gällande er bokföring under året inte skötts inom god tid eller på rätt sätt, att ni har frågor kvar från en tidigare byrå som är outredda eller av annan anledning. I dessa fall tror vi att det är mer lämpat att en partner till Dooer eller någon byrå som vill ge er som kund rätt stöd får uppdraget.

Dooer Flex

10 kr/min

Bokslut

Årsbokslut

Ingår i Dooer Flex
Dooer gör det enkelt och smidigt att göra årsbokslut. Ni får uppgifter och frågor baserade på er redovisning och verksamhet, exempelvis vilken typ av försäljning ni bedriver. Ni guidas genom processen med skräddarsydda frågor och får påminnelser om vilket underlag som eventuellt saknas.När årsredovisningen sammanställts skickar Dooer bolagets inkomstdeklaration till er. Ni får även chans att bestämma om ni vill göra utdelning till ägarna och ser vilken effekt detta får på bolagets nyckeltal. Dessutom kan ni maximera ägares möjlighet att ta utdelning till låg skatt.

Årsredovisning

Ingår i Dooer Flex
Sammanställning av årsredovisning som redovisar bolagets resultat och finansiella ställning.

K10 för delägare

Ingår i Dooer Flex
Ni som äger aktier i ett fåmansföretag där ni själva eller närstående varit aktiva ska lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du genererar intäkter.

Bokslutsdispositioner

Ingår i Dooer Flex
Bokslutsdispositioner är ett sätt för bolag att skjuta skattekostnader framför sig. Ert bolag får då skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Det innebär att ni kan behålla vinstmedel för att kunna finansiera expansion och utveckling – något Dooer givetvis kan stötta er med.

Inkomstdeklaration

Ingår i Dooer Flex
Vi hjälper till och gör bolagets inkomstdeklaration och laddar upp deklarationsfiler, samt skickar en pdf-kopia till er. Det enda ni behöver göra är att signera deklarationen med BankID. Smidigt.

Privat deklaration

×
Vi på Dooer är experter på enkel och smidig bokföring för bolag och håller oss till det vi bäst kan bidra med.